Výběr matrace – správná podpěra těla

Podpěra těla má velký vliv na uvolnění svalů a regeneraci páteře, celého pohybového ústrojí i vnitřních orgánů. Důležitá je především u dětí, jejichž páteř se ještě vyvíjí a definitivní tvar nabývá až po dvacátém roce života. Páteř je choulostivý orgán a nesmí být jednostranně zatěžována. Skládá se z citlivých, vzájemně nezaměnitelných obratlů a je lehce esovitě zakřivena. Mezi obratli jsou uloženy chrupavčité meziobratlové ploténky, které teprve umožňují pohyblivost páteře.

Páteř současně tvoří důmyslnou schránku pro strukturu míchy a míšních nervů. Proč existují lacné matrace? Na světě neexistují dvě shodné páteře. Každý člověk má jedinečnou, u žádného jiného člověka se neopakující páteř. Z toho plyne, že každý z nás, aby správně ležel, potřebuje svou jedinečnou neopakovatelnou lehací plochu, která musí vyhovovat při všech běžných změnách polohy těla během spánku: na břiše, boku a zádech. Polohu na břiše volí řada lidí při usínání, kdy je žádoucí rychlé uvolnění svalů a šlach.

Pro trvalé spaní je tato poloha ovšem méně vhodná – tlak na hrudní koš, ztížené dýchání a činnost srdce, deformace krční páteře. Proto většina konstrukcí lehacích ploch zabezpečuje vhodnou podpěru těla a páteře při poloze na boku a zádech, které jsou při spánku nejčastější. Platí zásada, že páteř při ležení na zádech má být ve svém přirozeném esovitém tvaru a při ležení na boku musí být v rovině. Aby tomu tak mohlo být, je nutné konstrukcí lacné matrace a podkladu vytvořit takové lehací podmínky, aby se rameno a bok mohly pružně vnořit do čalounění. Tato zásada si vyžaduje neustálé přizpůsobování lehací plochy hmotnosti člověka, která se mění s věkem jedince. Na náš spánek má vliv i tvar a měkkost polštáře. Polštář je důležitý prvek, který může být i na správně konstruovaném lůžku příčinou častých bolestí, špatného spánky či nervozity.

Napsat komentář